Tuesday, November 25, 2008

Rotid põgenevad uppuvalt laevalt

Meeme Roots toob välja poliitikute pideva rahva lollitamise kasutades ülisuuri plakateid ning ülilühikesi slooganeid, milledes puudub sihits.

Samuti nendib ta, et inimesed pole enam ammugi nii rumalad kui uskuda tahetakse. See aga tähendab, et targemad lahkuvad Eestist, sest mõistavad, et võimul olevate isikute motiivid on väga valed ning rahva heaolu ei lähe peaaegu üldse korda.

"Inimesed lihtsalt ei usu enam seda juttu."

Kuigi peab tõdema, et riigi juhtimine on jäetud n.ö. paavianide karja kätte ja rahvas riigist lahkub, siis on lool ka positiivsem külg: inimene on muutumas teadlikumaks ühiskonnast ning näeb läbi riigi "juhtide" katsetest tühjade lubaduste ning pikkade fakte vältivate lausetega võimu kindlustada ja raha kokku kraapida.

Tuesday, October 21, 2008

Vabandus

Fagira D. Morti kirjutab artiklis "Vabandus" vabanduse mitmetest paledest. ta arutleb võimaluse üle, et vabandus ei ole alati just vabandus, vaid ettekääne millegi saavutamiseks või varjamiseks.

Vabandused ei ole enam kahjutunde väljendamiseks, vaid on muutumas igapäevasteks väljenditeks, milles on sama palju emotsiooni kui sõnas "ok".

"Vabandus on kunst ja balansseerimine vahedal tera."

Nüüd on vabandusest saamas miski, mille korrektsel fabritseerimisel on tulemuseks enda süü väärtuse kahandamine ja tegelikult kõrvaliste faktorite esiletoomine peamiste kurja tegijatena.