Tuesday, October 21, 2008

Vabandus

Fagira D. Morti kirjutab artiklis "Vabandus" vabanduse mitmetest paledest. ta arutleb võimaluse üle, et vabandus ei ole alati just vabandus, vaid ettekääne millegi saavutamiseks või varjamiseks.

Vabandused ei ole enam kahjutunde väljendamiseks, vaid on muutumas igapäevasteks väljenditeks, milles on sama palju emotsiooni kui sõnas "ok".

"Vabandus on kunst ja balansseerimine vahedal tera."

Nüüd on vabandusest saamas miski, mille korrektsel fabritseerimisel on tulemuseks enda süü väärtuse kahandamine ja tegelikult kõrvaliste faktorite esiletoomine peamiste kurja tegijatena.